Chọn câu sai?


Câu 16588 Thông hiểu

Chọn câu sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Sử dụng kiến thức về số nguyên và số tự nhiên

+ Tập hợp các số nguyên $Z = \left\{ {...; - 2; - 1;0;1;2;...} \right\}$

+ Tập hợp các số tự nhiên \(N = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\) và các số tự nhiên khác \(0\) là \({N^*} = \left\{ {1;2;3;...} \right\}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.