Tìm x  lớn nhất biết x + 160 và x + 300 đều là bội của x?


Câu 16604 Vận dụng

Tìm $x$  lớn nhất biết $x + 160$ và $x + 300$ đều là bội của $x?$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vì $x + 160$ và $x + 300$ là bội của $x$  nên $x \in $ ƯC$\left( {x + 160;x + 300} \right)$
Vì $x \vdots x$ và $x$  lớn nhất $ \Rightarrow x = $ ƯCLN$\left( {160;300} \right)$
Bài toán quy về bài toán tìm ước chung lớn nhất

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.