Tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số sao cho n  chia 8  dư 7, chia 31  dư 28.


Câu 16619 Vận dụng cao

Tìm số tự nhiên n lớn nhất có $3$ chữ số sao cho $n$  chia $8$  dư $7,$ chia $31$  dư $28.$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Vì $n$ chia $8$ dư $7,$ chia $31$ dư $28 $ nên: 
$\left( {n - 7} \right) \vdots 8$ và $\left( {n - 28} \right) \vdots 31$  $\left( {n > 28} \right)$
Bước 2 : Biến đổi tìm số tự nhiên $m$ sao cho $\left( {n + m} \right) \vdots 8$ và $\left( {n + m} \right) \vdots 31$
Khi đó $\left( {n + m} \right) \vdots BCNN\left( {8;31} \right)$
Bước 3: Tìm các giá trị của $n$ 
Chọn giá trị của $n$ thỏa mãn $n$  là số lớn nhất có $3$  chữ số

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.