Tìm (<=ft| ( - 3) right| ).


Câu 16651 Thông hiểu

Tìm \(\left| { - 3} \right|\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng  cách tính giá trị tuyệt đối

$\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a\,\, {\rm{ khi \, a}} \ge {\rm{0}}\\{\rm{ - a \,\, khi \, a  <  0}}\end{array} \right.$

Hoặc sử dụng định nghĩa:

Giá trị tuyệt đối  của số nguyên \(a\) là khoảng cách từ điểm $a$ đến điểm gốc $0$ trên trục số.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.