Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: - 4;3; - 6; - 7;14;0


Câu 16661 Thông hiểu

Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: $ - 4;3; - 6; - 7;14;0$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Khi biểu diễn trên trục số nếu điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$ thì $a$ nhỏ hơn $b$

+ Lưu ý rằng:

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số 0 và số nguyên dương luôn lớn hơn số 0.

- So sánh hai số nguyên dương giống như so sánh hai số tự nhiên

- So sánh hai số nguyên âm: Số nguyên âm nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số nguyên âm đó nhỏ hơn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.