Biết ( - 9 < x < 0 ). Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:


Câu 16667 Vận dụng

Biết \( - 9 < x < 0\). Tập hợp các số nguyên $x$ thỏa mãn:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vì $x$ là số nguyên nên dựa vào điều kiện đề bài ta tìm được giá trị của $x$ và viết chúng dưới dạng tập hợp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.