Số liền trước của số đối của số 11  là


Câu 16673 Vận dụng

Số liền trước của số đối của số $11$  là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm số đối của số $11$  (các số đối nhau là các số cách đều điểm $0$ và nằm ở hai phía của điểm $0$)
Bước 2: Tìm số liền trước của số đối của số $11$ bằng cách sử dụng “Số nguyên $a$  được gọi là số liền trước của số nguyên $b$  khi $a < b$ và không có số nguyên nào nằm giữa $a$  và $b.$”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.