Kết quả của phép tính (<=ft| (345) right|:<=ft| ( - 5) right| + <=ft| ( - 25) right| ) là số


Câu 16677 Vận dụng

Kết quả của phép tính \(\left| {345} \right|:\left| { - 5} \right| + \left| { - 25} \right|\) là số


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính giá trị tuyệt đối trước rồi thực hiện phép tính theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.