Có bao nhiêu số nguyên (x ) sao cho (6 < <=ft| x right| <= 9? )


Câu 16679 Vận dụng cao

Có bao nhiêu số nguyên \(x\) sao cho \(6 < \left| x \right| \le 9?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tổng quát:

Ta đưa về dạng \(\left| x \right| < a\) và \(\left| x \right| > a\) để tìm ra tập giá trị của \(\left| x \right|\) , từ đó tìm ra $x$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.