Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?


Câu 16696 Nhận biết

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...