Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?


Câu 16705 Thông hiểu

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải