Cho 26 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở, bậc một có số mol bằng nhau tác dụng hết với HNO2 ở nhiệt độ thường thu được 11,2 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của hai amin là :


Câu 1674 Vận dụng

Cho 26 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở, bậc một có số mol bằng nhau tác dụng hết với HNO2 ở nhiệt độ thường thu được 11,2 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của hai amin là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Đặt CTPT trung bình của 2 amin là\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}N{H_2}\).

+) Phương trình phản ứng :

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}N{H_2}\)   +   HNO2   \( \to \)   \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH\)   +   H2O   +   N2            (1)

\({n_{{C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}N{H_2}}} = {n_{{{\rm{N}}_{\rm{2}}}}} = 0,5\,\,mol \Rightarrow {M_{{C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}N{H_2}}} = \dfrac{{26}}{{0,5}} = 52\,\,gam/mol \Rightarrow \overline n  = 2,5\)

  • Trường hợp 1 : Một amin là CH3NH2 amin còn lại là CnH2n+1NH2, vì hai amin có số mol bằng nhau nên % về số mol của chúng đều là 50%.
  • Trường hợp 2 : Một amin là C2H5NH2 amin còn lại là CnH2n+1NH2, tương tự trường hợp 1.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.