Cho bảng số liếu: Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ  (Đơn vị %) Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không chính xác về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ?


Câu 16822 Vận dụng

Cho bảng số liếu:

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ

 (Đơn vị %)

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không chính xác về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu:

- Nhận xét chung: các đối tượng đều có sự thay đổi theo thời gian

- Nhận xét riêng từng đối tượng:

+ Về quy mô: đối tượng nào có giá trị (tỉ trọng) lớn nhất hoặc thấp nhất -> lấy số liệu chứng minh.

+ Về sự thay đổi: đối tượng nào tăng hay giảm; nhanh hay chậm; tăng/ giảm bao nhiêu lần

=> đối tượng nào tăng/giảm nhanh nhất hoặc thấp nhất.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.