Kết quả của phép tính (( ( + 25) ) + ( ( + 15) ) ) là


Câu 16835 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \(\left( { + 25} \right) + \left( { + 15} \right)\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.