Kết quả của phép tính (( ( - 100) ) + ( ( - 50) ) ) là


Câu 16836 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \(\left( { - 100} \right) + \left( { - 50} \right)\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu $\left(  -  \right)$ trước kết quả

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.