Tính (( ( - <=ft| ( - 59) right|) ) + ( ( - 81) ) ).


Câu 16840 Thông hiểu

Tính \(\left( { - \left| { - 59} \right|} \right) + \left( { - 81} \right)\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Tính giá trị tuyệt đối

+ Thực hiện phép cộng hai số nguyên âm.

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.