Kết quả của phép tính (( ( - <=ft| ( - 85) right|) ) + ( ( - <=ft| ( - 71) right|) ) ) bằng


Câu 16841 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \(\left( { - \left| { - 85} \right|} \right) + \left( { - \left| { - 71} \right|} \right)\) bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Tính giá trị tuyệt đối

+ Thực hiện phép cộng hai số nguyên âm.

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.