Tìm các số nguyên (x;y ) sao cho (<=ft| (x - 3) right| + <=ft| (y - 5) right| = 0. )


Câu 16849 Vận dụng cao

Tìm các số nguyên \(x;y\) sao cho \(\left| {x - 3} \right| + \left| {y - 5} \right| = 0.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng đánh giá \(\left| a \right| \ge 0\) với mọi \(a.\) Từ đó suy ra trường hợp có thể xảy ra để tìm \(x;y.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.