Có bao nhiêu cặp số (x;y ) sao cho (<=ft| x right| + <=ft| y right| = 4 )?


Câu 16850 Vận dụng cao

Có bao nhiêu cặp số \(x;y\) sao cho \(\left| x \right| + \left| y \right| = 4\)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Tìm các số nguyên dương có tổng bằng \(4\) rồi lập bảng giá trị của \(\left| x \right|\) và \(\left| y \right|.\)

+ Từ đó suy ra các giá trị của \(x\) và \(y.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.