Giá trị nào của (x ) thỏa mãn (x - 589 = ( ( - 335) )? )


Câu 16855 Thông hiểu

Giá trị nào của \(x\) thỏa mãn \(x - 589 = \left( { - 335} \right)?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Ta xác định:

$x$ ở vị trí là số bị trừ
$589$  ở vị trí là số trừ
$\left( { - 335} \right)$ ở vị trí là hiệu
Số bị trừ = Hiệu + Số trừ 

+ Đưa về cộng hai số nguyên trái dấu để tìm \(x.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.