Tính giá trị biểu thức (A = x + ( ( - 1009) ) ) biết (x = 576. )


Câu 16858 Thông hiểu

Tính giá trị biểu thức \(A = x + \left( { - 1009} \right)\) biết \(x = 576.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Thay giá trị của $x$  vào biểu thức $A$
Bước 2: Tính giá trị của biểu thức $A$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.