Giá trị của biểu thức (B = 8912 + x ) biết (x =  - 6732 ) là


Câu 16860 Thông hiểu

Giá trị của biểu thức \(B = 8912 + x\) biết \(x =  - 6732\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Thay giá trị của $x$  vào biểu thức $B$
Bước 2: Tính giá trị của biểu thức $B$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.