Cho (A = 55 + ( ( - 68) ) ) và (B = <=ft| ( - 68) right| + ( ( - <=ft| ( - 55) right|) ) ). Chọn câu đúng.


Câu 16863 Vận dụng

Cho \(A = 55 + \left( { - 68} \right)\) và \(B = \left| { - 68} \right| + \left( { - \left| { - 55} \right|} \right)\). Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính giá trị của \(A;B\) bằng cách tính giá trị tuyệt đối và thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu.
Bước 2: Dựa vào kết quả để chọn đáp án đúng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.