Tính tổng tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn (100. )


Câu 16870 Vận dụng cao

Tính tổng tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(100.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm các số nguyên $x$ có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(100.\)
Bước 2: Tính tổng các số nguyên $x$ vừa tìm được ở bước 1 bằng cách sử dụng
Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng $0$ và qui tắc cộng hai số nguyên dương” để tính nhanh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.