Tính (( ( - 42) ).( ( - 5) ) ) được kết quả là:


Câu 16934 Nhận biết

Tính \(\left( { - 42} \right).\left( { - 5} \right)\) được kết quả là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu: Khi nhân hai số nguyên cùng dấu ta được một số dương

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.