Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 3((x + 1)^2) + 7 là


Câu 16957 Vận dụng cao

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $3{(x + 1)^2} + 7$ là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng đánh giá:

+ Nếu \(c > 0\) thì \(c.{a^2} + b \ge b\)

+ Nếu \(c < 0\) thì \(c.{a^2} + b \le b\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.