Có bao nhiêu giá trị của (x ) thỏa mãn (( (<=ft| x right| + 2) )( (6 - 2<=ft| x right|) ) = 0 )?


Câu 16959 Vận dụng

Có bao nhiêu giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left( {\left| x \right| + 2} \right)\left( {6 - 2\left| x \right|} \right) = 0\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng các kiến thức:

+) \(\left| a \right| \ge 0\) với mọi \(a\)

+) \(A.B = 0\) và \(B \ne 0\) thì \(A = 0\)

+) \(\left| x \right| = a \in N\) thì \(x = a\) hoặc \(x =  - a\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.