Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là :


Câu 1700 Vận dụng

Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...