Khu vực Đông Bắc Á bao gồm các quốc gia nào?


Câu 17017 Nhận biết

Khu vực Đông Bắc Á bao gồm các quốc gia nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào phần những nét chung về khu vực Đông Bắc Á để trả lời.

Xem lời giải

...