Biểu hiện nào sau đây không thuộc giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến phương Đông?


Câu 17059 Thông hiểu

Biểu hiện nào sau đây không thuộc giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến phương Đông?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.