Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là


Câu 17063 Thông hiểu

Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu để suy luận trả lời. 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.