Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?


Câu 17065 Vận dụng

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông và chế độ phong kiến phương Tây để so sánh, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.