Sự khác nhau giữa kinh tế lãnh địa và kinh tế thành thị thời trung đại phương Tây là


Câu 17066 Vận dụng cao

Sự khác nhau giữa kinh tế lãnh địa và kinh tế thành thị thời trung đại phương Tây là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về thành thị và lãnh địa phong kiến phương Tây để suy luận trả lời.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.