Tìm x,  biết:  12 ; chia hết cho ;x  và x <  - 2


Câu 17079 Thông hiểu

Tìm $x,$  biết:  $12\; \vdots \;x$  và $x <  - 2$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Bước 1: Tìm Ư$\left( {12} \right)$
+ Bước 2: Tìm các giá trị là ước của $12$ nhỏ hơn $ - 2$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.