Có bao nhiêu số nguyên (x )  biết:  x ; chia hết cho ;5  và <=ft| x right| < 30?


Câu 17080 Thông hiểu

Có bao nhiêu số nguyên \(x\)  biết:  $x\; \vdots \;5$  và $\left| x \right| < 30?$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Bước 1: Tìm $B\left( 5 \right)$
+ Bước 2: Tìm các giá trị của $x$  sao cho $\left| x \right| < 30$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.