Giá trị lớn nhất của a thỏa mãn a + 4 là ước của 9 là:


Câu 17081 Thông hiểu

Giá trị lớn nhất của $a$ thỏa mãn $a + 4$ là ước của $9$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Bước 1: Tìm ước của \(9\)
+ Bước 2: Tìm $a$ và kết luận giá trị lớn nhất của \(a\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.