Tìm tất cả các ước chung của - 18 và 30.


Câu 17084 Vận dụng

Tìm tất cả các ước chung của $ - 18$ và $30.$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng khái niệm bội và ước của số nguyên để tìm ước của $ - 18$ và ước của $30.$

+ Sử dụng tính chất sau để tìm ước chung của chúng:

Nếu $d$  vừa là ước của $a$  vừa là ước của $b$  thì $d$  cũng được gọi là ước chung của $a$ và $b.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.