Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn (200. )


Câu 17136 Vận dụng

Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(200.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(200\) rồi tính tổng.

Chú ý: \(\left| x \right| < a \in {N^*}\) nếu \( - a < x < a\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.