Có bao nhiêu số nguyên (a )  mà (<=ft| a right| = <=ft| ( - 145) right| + ( ( - 45) )? )


Câu 17140 Vận dụng

Có bao nhiêu số nguyên \(a\)  mà \(\left| a \right| = \left| { - 145} \right| + \left( { - 45} \right)?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Thực hiện phép tính vế phải
Bước 2: Tìm $a$ với chú ý \(\left| a \right| = m \in {N^*}\) nếu \(a = m\) hoặc \(a =  - m\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.