Có bao nhiêu số nguyên (x )  thỏa mãn (2 <= <=ft| (x - 5) right| < 5 )?


Câu 17145 Vận dụng cao

Có bao nhiêu số nguyên \(x\)  thỏa mãn \(2 \le \left| {x - 5} \right| < 5\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm các số nguyên thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng \(2\) và nhỏ hơn \(5,\) từ đó tìm \(x.\)

Chú ý đến các trường hợp của giá trị tuyệt đối.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.