Tổng (S = 1 + ( ( - 3) ) + 5 + ( ( - 7) ) + ... + 2001 + ( ( - 2003) ) )  bằng


Câu 17147 Vận dụng cao

Tổng \(S = 1 + \left( { - 3} \right) + 5 + \left( { - 7} \right) + ... + 2001 + \left( { - 2003} \right)\)  bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhóm các số hạng thích hợp thành các tổng bằng nhau rồi tính tổng \(S\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.