Nội dung nào sau đây không thuộc đặc điểm của Người tối cổ ở Việt Nam?


Câu 17244 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không thuộc đặc điểm của Người tối cổ ở Việt Nam?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.