Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động:


Câu 17295 Thông hiểu

Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hiểu rõ thế nào là  đa dạng hóa trong nông nghiệp.

=> từ đó rút ra được tác động của đa dạng hóa nông nghiệp.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.