Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là :


Câu 17297 Vận dụng

Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu do sự phân hóa khác nhau về điểu kiện tự nhiên giữa các vùng.

=> So sánh để tìm ra sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa hai vùng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.