Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện:


Câu 17306 Vận dụng cao

Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vùng chuyên canh là hình thức chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp.

=> Liên hệ khái niệm chuyên môn hóa sản xuất.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.