Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh sinh dưỡng ở người là đúng ?


Câu 17384 Thông hiểu

Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh sinh dưỡng ở người là đúng ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.