banner redirect homepage

Từ 100 lít ancol etylic 400 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là d = 0,8 g/ml) điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (hiệu suất cả quá trình là 75%) ?


Câu 1746 Vận dụng

Từ 100 lít ancol etylic 400 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là d = 0,8 g/ml) điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (hiệu suất cả quá trình là 75%) ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính thể tích rượu nguyên chất

Độ rượu = Vrượu nguyên chất.100 / Vdung dịch rượu  => Vrượu nguyên chất 

Bước 2: Tính số mol rượu nguyên chất 

mC2H5OH = D.V  → nC2H5OH 

(Chú ý ở đây nếu không đổi thể tích rượu về ml thì số mol là kmol, khối lượng là kg)

Bước 3: Viết sơ đồ phản ứng, tính số mol cao su thu được

Sơ đồ phản ứng:  2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

→ số mol mắt xích -CH2-CH=CH-CH2-

nmắt xích -CH2-CH=CH-CH2- = $\dfrac{{{n_{C2H5OH}}.75\% }}{2}$ 

Bước 4: Tính khối lượng polime thu được mmắt xích = mpolime

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.