Hợp chất nào sau đây là bazơ?  


Câu 17593 Thông hiểu

Hợp chất nào sau đây là bazơ?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bazơ có tên kết thúc bằng chữ hiđroxit

 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.