Cho dãy các bazơ sau: NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2.  

Cho dãy các bazơ sau: NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2.

 


Câu 17597 Thông hiểu

Dãy gồm các bazơ tan là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 17596 Thông hiểu

Dãy công thức oxit tương ứng với mỗi bazơ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Oxit bazơ và bazơ tương ứng có cùng hóa trị của nguyên tố kim loại

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.