Phương trình hóa học biểu diễn quá trình CaO → Ca(OH)2 là  


Câu 17603 Thông hiểu

Phương trình hóa học biểu diễn quá trình CaO → Ca(OH)2

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.